Logo

Changelog (Ostatnia wersja: 2.1.0)

  Wersja 2.0.0 Dodano
 • Przerobiono 15 zakładek w 2 (Kontakt #1 etc. na Lista administratorów oraz Lista moderatorów)
 • Dodano możliwość zmiany wyglądu, zaokrąglenia
 • Dodano nawigacje do slidera
 • Dodano zakładkę Główne ustawienia
 • Dodano zakładkę Wygląd kontaktu
 • Dodano kilka informacji o kontakcie etc w zakładkach
 • Dodano animacje do listy administratorów oraz moderatorów (po kliknięciu w przycisk)
 • Usunięto
 • Inne grupy
 • Obowiązki
 • Facebook oraz instagram w stopce
  Wersja 2.0.1 Poprawiono
 • Lekkie poprawki wyglądu
  Wersja 2.0.2 Poprawiono
 • Lekkie poprawki wyglądu
  Wersja 2.0.3 Poprawiono
 • Lekkie poprawki wyglądu
  Wersja 2.0.4 Poprawiono
 • Lekkie poprawki wyglądu
  Wersja 2.0.5 Usunięto
 • Drugi styl
 • Opcje wyboru styli
 • Dodano [Ustawienia]
 • Możliwość zmiany koloru paginatora (slider)
 • Możliwość zmiany koloru przycisku PW
 • Poprawiono
 • Pliki językowe
 • Wyświetlanie profilu
 • Mniejsze poprawki w stylu
 • Optymalizacja
 • Zoptymalizowano kod
  Wersja 2.0.6 Usunięto
 • Opcje wyboru stylu (W panelu)
 • Dodano
 • Kilka opcji językowych
 • Informacje o użytkowniku
 • Poprawiono
 • Opcje wyboru zaokraglenia
 • Napisy po najechaniu
 • Zaktualizowano biblioteki
  Wersja 2.1.0 Dodano
 • Dwie nowe zakładki (3 & 4)
 • Dodatkowe miejsca dla drugiej zakładki
 • Możliwość wyświetlania listy w dwóch stylach
 • Zmieniono
 • Możliwość edytowania kolorów w kontakcie
 • Zaktualizowano biblioteki Więcej mniejszych poprawek